projectmanagement software

Projectmanagement software

De Professional Edition heeft alle mogelijkheden van de Standard Edition  en de nodige  uitbreidingen voor projectmanagement.

Inzet van personeel
Individuele resources en groepen kunnen worden ingezet op projecttaken. Deze inzet is zichtbaar en ook te wijzigen in het resource-inzetschema onder de projectplanning(en).

Bedrijfsoverzichten
Inzicht in de totale inzet van personeel over alle projecten is essentieel voor projectmanagement. Daartoe is het mogelijk om alle projecten in één keer te openen. Hetzelfde geldt voor de financiële overzichten en de overall-planning. 

Overbezetting
Oplossen van eventuele overbezetting is mogelijk door verschuiving van (delen van) projecten of door overdragen van werk aan andere (externe) resources. De volledige inzet per resource is zichtbaar, dus ook de beschikbaarheid.

software voor projectmanagement


Download de evaluatieversie