Software voor planning

Licenties en prijzen

De prijzen voor versiereeks 4.* per editie
 
Editie Type licentie Prijs 
(excl. B.T.W)
Professional Edition single-user*  € 385,--
   multi-user**  € 990,--
Standard Edition single-user*  € 265,--
   multi-user**  € 685,--

* De single-user licentie is geldig voor één gebruiker.  
** Met de multi-user licentie kan een onbeperkt aantal gebruikers binnen uw bedrijfsvestiging (één adres) met de software werken.

Overzicht van verschillen tussen de edities

Zie ook: Hoe te bestellen

U betaalt één keer, inclusief ondersteuning en updates

De kosten zijn dus eenmalig voor de genoemde versiereeks, inclusief ondersteuning via e-mail en updates van de software. Deze updates betreffen relatief kleine uitbreidingen als ook technische verbeteringen en correcties. Er hoeft geen onderhoudscontract te worden afgesloten met bijbehorende jaarlijkse kosten.

Geen verdere kosten voor updates en ondersteuning?
Geen extra onderhoudscontract zoals vaak gebruikelijk.  Het idee hierbij is dat ondersteuning en aanpassing van eventuele fouten geen extra dienst is die zou moeten worden betaald. Software slijt niet en kan dus gewoon blijven werken ook zonder onderhoud. U betaalt bij andere softwareproducenten vaak extra voor niets anders dan het rechtzetten van fouten en tekortkomingen.

Upgrade naar nieuwe versiereeks
Zoals gezegd zijn updates van de aangeschafte versiereeks (4.*) zonder verdere kosten te downloaden. Bij verschijnen van een nieuwe versiereeks kunt u desgewenst een upgrade kopen. Een nieuwe versiereeks bevat duidelijk een toegevoegde waarde in functionaliteit.

De prijs die u dan betaalt, is afhankelijk van de leeftijd van uw huidige licentie. Uitgangspunt hierbij is dat de helft van de aanschafprijs van de licentie af wordt geschreven in 2 jaar. Anders gezegd: uw kortingswaarde is minimaal de helft van de oude aanschafprijs en pro rata meer naarmate uw huidige licentie jonger is dan 2 jaar. U kunt echter ook uw huidige versie blijven gebruiken die nog geruime tijd wordt ondersteund.

Bijzondere licenties
Vindt u dat de licenties die hier worden aangeboden niet goed aansluiten bij uw specifieke geval of staan de kosten niet in verhouding tot het beoogde resultaat, informeer dan naar de mogelijkheid van een aangepaste licentie. Zo is er bijvoorbeeld een double-userlicentie mogelijk, maar ook een gratis tijdelijke studentenlicentie. 

Technische maatregelen tegen onrechtmatig gebruik
De software is uitgerust met controles ter voorkoming van onrechtmatig gebruik van de licenties. Zo kan toepassing door meerdere gebruikers bijvoorbeeld worden vastgesteld. In geval van een single-userlicentie zal er dan, bij frequent voorkomen, hiervan melding worden gemaakt en worden aangedrongen op een upgrade naar een multi-userlicentie. Voor het goed functioneren in een netwerkomgeving met meerdere gebruikers is een multi-userlicentie sowieso een voorwaarde.

Met de multi-userlicentie kan en mag ook thuis worden gewerkt of op een andere werkplek. Voorwaarde is alleen dat de werknemer voor de vestiging werkt waarvoor de licentie is verstrekt.   

Zie ook: De algemene leveringsvoorwaarden